نتایج اخیر

image

برنده اول

بازیکن آنلاین
شماره برنده
 • 20
 • 30
 • 04
 • 09
 • 11
 • 13
میزان قرعه کشی

200 تومان

image

برنده دوم

بازیکن آنلاین
شماره برنده
 • 20
 • 30
 • 04
 • 09
 • 11
 • 13
میزان قرعه کشی

244 تومان

image

برنده سوم

بازیکن آنلاین
شماره برنده
 • 20
 • 30
 • 04
 • 09
 • 11
 • 13
میزان قرعه کشی

452 تومان

image

برنده چهارم

بازیکن آنلاین
شماره برنده
 • 20
 • 30
 • 04
 • 09
 • 11
 • 13
میزان قرعه کشی

321 تومان

image

برنده پنجم

بازیکن آنلاین
شماره برنده
 • 20
 • 30
 • 04
 • 09
 • 11
 • 13
میزان قرعه کشی

230 تومان

image

برنده ششم

بازیکن آنلاین
شماره برنده
 • 20
 • 30
 • 04
 • 09
 • 11
 • 13
میزان قرعه کشی

270 تومان

بلیت لاتاری بخرید و شانس خود را امتحان کنید

با خرید تعداد بیشتر بلیت شانس خود را برای برنده شدن افزایش دهید

قرعه کشی اول

icon-img
38 تومان دریافت بلیت

قرعه کشی دوم

icon-img
68 تومان دریافت بلیت

قرعه کشی سوم

icon-img
98 تومان دریافت بلیت

قرعه کشی چهارم

icon-img
106 تومان دریافت بلیت

قرعه کشی پنجم

icon-img
258 تومان دریافت بلیت

قرعه کشی ششم

icon-img
99 تومان دریافت بلیت